Missie en Visie

Missie

Bookaa-Shelsz is een kleinschalige zorgaanbieder in Zuid-Limburg waarbij we ons, samen met ketenpartners, richten op een (zeer) complexe doelgroep: (jong)volwassenen (18+) met psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke beperking.

Soms “uitbehandeld”, gehospitaliseerd en/ of ernstig verwaarloosd/ zwervend, dan wel al goed op weg naar zelfstandigheid en met (nog) een sterke behoefte aan veiligheid / nabijheid.

Onze missie is om samen met hen een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie te behalen. Zelfstandig waar mogelijk, beschermd waar nodig.

Visie

Iedere situatie is uniek en iedere situatie vereist een unieke aanpak. Wij streven er als team naar om samen met de cliënt, al dan niet in samenwerking met andere disciplines, een geschikt maatwerkarrangement te realiseren.

Afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en zijn leefomgeving. Zo werken we samen toe naar het creëren van randvoorwaarden om herstel, stabilisatie en ontwikkeling te bewerkstelligen. Dit kan zowel binnen onze beschermde woonvormen, waar men 24/7 aanspraak kan maken op begeleiding op afroep, als op (zeer intensieve) ambulante wijze in de thuissituatie.

Wij gaan door waar anderen stoppen en zoeken (steeds opnieuw naar) mogelijkheden en kansen om resultaatgericht te werken. Hierbij streven we samen naar een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie.

De volgende kernwaarden typeren onze manier van werken:

  • Bevlogenheid
  • Verbinding
  • Denken in mogelijkheden
  • Resultaatgericht
Scroll naar boven