Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Aanmelden bij Bookaa-Shelsz kun je als volgt doen:

Aanmelden
Om je aan te melden kun je een mail sturen naar info@shelsz.nl of bellen naar 045-5740660. Het kan zijn dat je extra informatie moet aanleveren.

Intake
Als wij jouw aanmelding ontvangen hebben, wordt een intakegesprek gepland. Tijdens de intake wordt gekeken of je aan alle voorwaarden voldoet. Samen met jou en jouw betrokken netwerk, stellen we vast op welk niveau van zelfstandigheid je functioneert. Hier gebruiken we een meetinstrument voor (de zelfredzaamheidsmatrix).

Start van het traject
Wanneer we besluiten om een traject te starten, krijg je na het intakegesprek een persoonlijk begeleider en een schaduwbegeleider toegewezen. Hij of zij zal jou wekelijks gaan begeleiden en helpt jou je persoonlijke doelen te bereiken.

Ondersteuningsplan
Aan het begin van het traject maak je, samen met je persoonlijk begeleider, een ondersteuningsplan (1 gezin 1 plan 1 regisseur). In dit ondersteuningsplan staan jouw situatie en persoonlijke doelen beschreven.

Evaluatie
Aan de hand van het ondersteuningsplan wordt bijgehouden op welke gebieden je vooruit gaat en op welke gebieden je nog extra hulp nodig hebt. Samen met je persoonlijk begeleider evalueer je de doelen en stel je ze bij.

Uitstroom
Het doel van Bookaa-Shelsz is dat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Dit kan variëren van enkele maanden begeleiding tot meerdere jaren. Als je doelen bereikt zijn, kan de begeleiding verminderd en/of beëindigd worden. Dit gebeurt altijd in overleg.

Scroll naar boven