Als je ambulante begeleiding krijgt vanuit Bookaa-Shelsz, dan betekent dit het volgende:

Je woont op je eigen plek of in één van de kamers van Bookaa-Shelsz. Je krijgt vanuit ons een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze persoonlijk begeleider maakt met jou wekelijks afspraken over wanneer hij of zij bij jou langskomt. Hij of zij helpt jou met dingen die je moeilijk vindt. Denk hierbij aan boodschappen doen, hulp met het verwerken van de post, het zoeken naar werk of een andere vorm van dagbesteding. Jullie maken samen een plan. Hierin staat wat je graag wilt bereiken en welke hulp je hiervoor nodig hebt. Het gaat erom dat de ambulante begeleiding zo goed mogelijk aansluit op jouw persoonlijke situatie. Jij en je persoonlijk begeleider zullen samen in gesprek blijven over hoe het gaat en of je op de goede weg bent om je doelen te bereiken. Een goede motivatie vanuit jou is hiervoor belangrijk. Als het nodig is kunnen de doelen aangepast of vernieuwd worden.

Als je doelen bereikt zijn, kan in overleg met jou de begeleiding worden verminderd of beëindigd. Als je doelen bereikt zijn, maar je wel nog ondersteuning nodig hebt, kan begeleiding voortgezet worden.